Przejdź do treści
Prawnik Świdnica

Dla przedsiębiorców

Windykacja należności

Prawna obsługa procesu windykacji należności

Pomoc prawna w odzyskiwaniu wierzytelności

Skutecznie pomagamy rozwiązać spory gospodarcze, zapewniając jednocześnie zastępstwo klienta w procesie negocjacji. W ramach podejmowanych czynności obsługujemy procedurę windykacyjną, a także przygotowujemy procedury wewnętrzne dochodzenia i zabezpieczania roszczeń. Wspomagamy klientów w dochodzeniu należności, a także reprezentujemy przedsiębiorców na każdym etapie postępowania tj. przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.