Przejdź do treści
Prawnik Świdnica

Dla przedsiębiorców

Sektor budowlany

Obsługa prawna sektora budowlanego

Prawo budowlane, prawo pracy, prawo gospodarcze i administracyjne

W ramach współpracy z przedsiębiorcami z sektora budowlanego oferujemy wsparcie w zakresie zagadnień prawa budowlanego, w tworzeniu umów, a także prawnych zabezpieczeń transakcji. Udzielamy pomocy w procesie dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, a także z tytułu nienależytego wywiązania się z warunków umowy.  Zajmujemy się także obsługą prawną procesu inwestycyjno – budowalnego.